RHD

Instrucțiuni pentru autoriLucrările orale vor fi redactate în program tip Power-Point sau similar cu slide-uri în format 16:9, landscape. Durata prezentării va fi de 8 minute și vă rugăm să vă încadrați în acest interval întrucât timpul de expunere este cronometrat. Discuțiile vor avea loc la finalul fiecărei sesiuni. Puteți folosi laptopul personal pentru prezentare dar vă rugăm să verificați compatibilitatea cu sistemul de expunere în pauza premergătoare sesiunii și să aveți o copie de rezervă a prezentării pe un suport extern (stick de memorie sau hard extern).
 

Posterele electronice vor fi realizate în format 16:9 cu o rezoluție preferată de 1920 / 1080 în format jpg.

Va rugăm să trimiteți forma finală a posterului prin mail la adresa contact@htc.com.ro cu subiectul Poster_RHD_2020 pană pe data de 11 octombrie pentru a avea timp de a verifica compatibilitatea cu sistemul de expunere și a remedia în timp util eventualele probleme.

Posterele vor fi expuse în foaier pe toată durata conferinței, precum și în timpul sesiunii de postere când autorii vor avea ocazia să le prezinte celor interesați.

Rezumatele vor fi trimise exclusiv online prin completarea formularului din site și vor fi publicate în cartea de rezumate a Conferinței Romanian Hernia Days.

Nu vor fi acceptate rezumatele transmise fără ca minim un autor să fie înscris ca participant până la data de 1 septembrie 2020.

Atât rezumatul cât și lucrarea sau posterul vor fi redactate în limba engleză - limba oficială a conferinței.

La înscrierea rezumatelor, numele autorilor vor fi trecute fără precizarea gradului didactic sau profesional menționând doar numele întreg urmat de inițiala (inițiale) prenumelui;

Numărul de coautori nu va fi mai mare de10;

Rezumatul va conține rubricile: obiectiv, materiale și metode, rezultate și concluzii. Textul se va scrie fără alineat sau alte indentări; rezumatul nu va fi formatat (bold, italic) și nu va include grafice, fotografii sau schițe;

Odată cu transmiterea rezumatului, primul autor are obligația de a-și asuma responsabilitatea pentru informațiile prezentate, să confirme că toți autorii lucrării cunosc și sunt de acord cu conținutul rezumatului și permite organizatorilor de a publica rezumatul în culegerea de rezumate ale conferinței;

Rezumatele trimise vor fi evaluate de către comitetul științific al conferinței și autorul corespondent va fi informat despre acceptarea sau respingerea lucrării în timp de maxim două săptămâni de la expirarea termenului de trimitere a rezumatelor.